PROJEKTID

SILLAMÄE RADIOAKTIIVSETE JÄÄTMETE HOIDLA SANEERIMINE – WP3

Autorid: Pille Sedman, Peeter Talviste, Vahur Kask, Helve Luht
Aeg: 2003-2006
Koostöö: WISMUT GmbH

Tellija tehniline nõustamine hoidla nõlvade profileerimise, hoidla ajutise katmise ja lõppkatte rajamise ajal

SILLAMÄE RADIOAKTIIVSETE JÄÄTMETE HOIDLA SANEERIMINE – WP1

Autorid: Pille Sedman, Peeter Talviste, Vahur Kask
Aeg: 2001-2003
Koostöö: WISMUT GmbH, AV PM OÜ

Tellija tehniline nõustamine tammi kindlustamise ehitustööde ajal

TALLINNA JÕELÄHTME PRÜGILA

Autorid: Peeter Talviste, Vahur Kask
Aeg: 2002-2003
Koostöö: DALI&Partner GmbH, ENTEC AS

Prügila põhja ettevalmistustööde aegne kvaliteedi kontroll ja tööde järelvalve. Aluse tihendatuse katsed DIN 18134 järgi. Prügila saviekraani, drenaazikihi ja piirdetammide rajamise aegne kvaliteedi kontroll ja tööde järelvalve. Materjalide vastavuse kontroll ja paigaldamise järgsed kontrollkatsed.

MUUGA SÖETERMINAAL

Autorid: Vahur Kask, Peeter Talviste
Aeg: 2003-2004
Koostöö: MERKO EHITUS AS

Muuga söeterminaali pinnasetööde ja vaiatööde järelvalve.

Pinnase geoloogilise ja arvutusliku mudeli koostamine tööjooniste projekteerimiseks. Geotehniliste arvutuste kontroll (projekti tegi HYDRONAMIC B.V. Hollandist).

Liiva kaevandamise järelvalve ja arvestus.

Täiteliiva kvaliteedi kontrolli süsteemi organiseerimine. Liiva regulaarne kontroll – lõimiskoostis ja lisandid. Tiheduse kontroll CPT katsetega.

Vertikaaldreenide paigaldamise järelvalve ja arvestus.

Vajumisvaatluste organiseerimine ja vajumiste ajalise kulgemise jälgimine. Soovitused eelkoormamise ajaliseks lõpetamiseks.

Vaiade pikkuse ja kandevõime parameetrite määramine kaide liinidel.

Lainemurdja kontrollarvutused. Pinnase tugevuse määramine lainemurdja all ehitamise erinevatel etappidel.

EESTI KUNSTIMUUSEUM KADRIORUS

Autorid: Helve Luht
Aeg: 2002-2003
Koostöö: Kunstimuuseumi ehituse sihtasutus

Kunstimuuseumi kaevetööde mahtude arvutus ja kontroll.

Mahtude arvutamiseks koostati 3-mõõtmeline süvendi mudel. Mudel koosnes maapinnast, geoloogiliste kihtide pindadest ja projekteeritud süvendi põhjast.

Peale süvendi valmimist tehti mahtude kontrollarvutus süvendi seinas mõõdetud geoloogiliste kihtide andmetel.

VÄÄTSA PRÜGILA 2. LADESTUSALA EHITUSJÄRELVALVE

Autorid: Vahur Kask
Aeg: juuli-september 2004
Koostöö: PIC Eesti AS, AS Väätsa Prügila

Ladestusala aluse, ringvallide, saviekraani ja drenaazikihi ehituse järelvalve. Materjalide kvaliteedivastavuse ja tihendatuse kontrollproovide võtmine. Kvaliteedivastavuse aruannete koostamine.