HÜDROGEOLOOGIA (HÜDROGEOLOOGILISED UURINGUD)

…praktilised pinnaseprobleemid ei ole peaaegu kunagi seotud pinnase endaga vaid hoopis pinnase poorides oleva veega. Planeedil, kus ei oleks vett, puuduks vajadus pinnasemehhaanika järele. /Karl Terzaghi, 1939/

Pinnase- ja põhjaveega maapõues seonduvad järgmised ülesanded:

  • Vee mõju pinnase omadustele
  • Vee juurdevool kaevanditesse
  • Vee pumpamise mõju ümbrusele
  • Vee mõju kaevete ja tammide püsivusele
  • Vee üleslükkejõud maa-alustele mahutitele
  • Voolava vee mõjud – erosioon ja materjali väljakanne
  • Reostuse transport põhjavee vooluga