HÜDROGEOLOOGILISED PROJEKTID

SILLAMÄE JÄÄTMEHOIDLA HÜDROGEOLOOGILISED ARVUTUSED

Autorid: Pille Sedman
Aeg: 2001
Koostöö: WISMUT GmbH (Germany), ÖKOSIL AS

Pumpamiskatsete andmete töötlus.

KUNDA HAAVAPUITMASSI TEHAS

Autorid: Pille Sedman
Aeg: jaanuar 2003
Koostöö: AS MERKO EHITUS

Hüdrogeoloogilised uuringud ala veereziimi selgitamiseks.

Hüdrogeoloogilised uuringud tehti eesmärgiga saada lähteandmed projeteerimaks tulevase tehase rajatised selliselt, et oleks tagatud tehase ja mere vahele jääva vääriselupaiga niiskusreziimi säilumine.