INIMESED

IPT Projektijuhtimine struktuur:
Peeter Talviste – juhataja
PhD, geotehnika, volitatud ehitusinsener V, loeb ehitusgeoloogia loenguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis

Pille Sedman – projektijuht
geotehnika, pinnase- ja põhjavee reostusuuringud, hüdrogeoloogilised uuringud ja arvutused

Ann Parbo – projektijuht
vanade hoonete vundamentide ning teede ja tänavate katendi uuringud

Helve Luht – geoloog, CAD ekspert
pikaajaline maavarade registri arendamine Eesti Geoloogia Keskuses, 3-D geomudelid ja mahuarvutus

Annette Talpsep – keskkonnatehnoloog-geotehnik
PhD, Tartu Ülikooli ehitusgeoloogia lektor

Aivo Averin – geoloog

Alo-Pekka Kivi – objektijuht
puurimis- ja välikatsete seadmete hooldus ja arendamine

Lea Järva – juhi abi