EHITUSGEOLOOGILISED (GEOTEHNILISED) UURINGUD

  • Väliuuringud platsil puurimise ja penetreerimisega
    Puurtehnika valitakse vastavalt konkreetse uuringu nõuetele
  • Vundamentide avamine ning kirjeldamine
  • Geoloogilise ja geotehnilise andmestiku kameraalne töötlus. Kasutakse olemasolevaid puuraukude andmebaase, Ehitusgeoloogia Fondi ja Eesti Geoloogia Fondi materjale
  • Uuringu tulemused, projekteerimiseks vajalikud pinnaseparameetrid ning soovitused esitatakse aruandes
  • Uuringud tehakse ja aruanne koostatakse vastavalt EPN – ENV 7.1-7.3 Geotehniline projekteerimine