KONSULTATSIOONID

  • Konsultatsioonid kõikides pinnaseid puudutavates küsimustes
  • Geotehniliste tingimuste analüüs sõltuvalt rajatisest
  • Pinnaseomaduste norm- ja arvutusväärtused
  • Ehitusgeoloogilised tingimused üldplaneeringu ja projekti tasuvusanalüüsi koostamiseks
  • Vundeerimisvariantide tehniline võrdlemine
  • Geotehniliste projektide ja arvutustulemuste ekspertiis

 

  • Andmetöötlus
  • Geoloogilise informatsiooni otsing ja väljastamine
  • Interpretatsioon ja tõlkimine
  • Loengud ja õpe