PÕHJAVEE KONSULTATSIOONID

 • Ehitusplatsi hüdrogeoloogilised tingimused:
  – pinnase- ja põhjavee tase
  – pinnase- ja põhjavee taseme kõikumine ja prognoos
  – pinnase- ja põhjavee üldine voolusuund
 • Parameetrid hüdrogeoloogilisteks arvutusteks:
  – filtratsioonimooduli hinnang kaudsete andmete alusel
  – juhtivuskoefitsiendi hinnang kaudsete andmete alusel
  – voolugradiendi hinnang või arvutus
 • Hüdrogeoloogiline modelleerimine