Pille Sedman

ELULOOLISED ANDMED

SÜNNIAEG
4.11.1962

SÜNNIKOHT
Kohtla-Järve, Eesti

HARIDUS
Geoloogia (ehitus- ja hüdrogeoloogia), Tartu Ülikool, 1985

ERIALAD
Ehitusgeoloogia ja geotehnika

ERIALAÜHINGUTESSE KUULUMINE
Eesti Geoloogia Selts
Eesti Geotehnika Ühing

TÖÖKOHAD
08/2000 – IPT Projektijuhtimine OÜ, projektijuht
09/1994 – 06/2000 AS Geotehnika Inseneribüroo, insener
08/1993- 05/1994 “Vanalinna Keeltekeskus”, rootsi keele õpetaja
01/1993-05/1993 keelekeskus “Karmel”, rootsi keele õpetaja
08/1985-07/1992 “Eesti Maaparandusprojekt”, hüdrogeoloog

TÄIENDUSKURSUSED
2000 Teehoiutööde järelevalve kursus, AS Teede Tehnokeskus
1999…2000 Inglise keel, International Language Services
1997″Environmental Impact Assesment & Safety Asessment/Risk Analysis” –
PHARE, Haskoning Consulting Engineers and Architects
1996 “Keskkonnamõjude hindamine: protseduur ja seadusandlus” – Eesti Keskkonnaministeerium, EMI
1995 “Introduction to the Fate and Transport of Contaminants in the Subsurface Environment” – Eesti Keskkonnaministeerium, US EPA
1994 Rootsi keel ja kultuur, Västerås, Rootsi – Mälardalens Högskola
1993 Rootsi keele kursused, Tjörn, Rootsi – Svenska Institutet
1988…1992 Rootsi keel, Tallinna Keeltekool

KEELEOSKUS
Eesti keel – emakeel
Inglise keel – hea
Rootsi keel – hea
Vene keel – hea
Itaalia keel – algaste

AVALDATUD TÖÖD
Juhtivuskoefitsient, filtratsioonikoefitsient ja mahtuvuskoefitsient – veekihindit iseloomustavad parameetrid. XII Eesti Geotehnika Konverents, 2002.
Sedman, P., Jaaksoo, R.:”Geotechnical monitoring of dam stability, Sillamäe, Estonia”. Baltic Geotechnics X, 2005.
Andresmaa, E., Sedman, P., Raia, T., Lääne, A.: “Proovivõtt reo-ja heitveest, sademeveest ning saastunud pinnasest. Käsiraamat. Tallinn, 2005.
Sedman, P., Talviste, P., Puura, E.:”Tallinn new landfill site in the former phosphorite mining area”. Proceedings des Internationalen Bergbausymposiums WISMUT 2007.

PEAMISED PROJEKTID
Geotechnical survey for the technology of combine underground mining within the extracting permit area of the Narva open-cast oil shale mine
2014
Hüdrogeoloogiliste tingimuste ülevaade

Geotechnical analysis of the structure-controlled failure planes of the SE block of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2013

The geotechnical conditions of the oil project area (SW, W,N, C block) of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2012

The geotechnical conditions of the south-eastern block of the Attarat um Ghudran oil shale deposit, Jordan
2012

Pinnasereostuse likvideerimine Miini ja Süsta tn sadamas
2011-2014
Pinnaseuuringud, vaatlusvõrgu projekteerimine, rajamine ja seire läbiviimine

Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügilate sulgemine Kohtla-Järvel ja Kiviõlis.
2010
Geotehnilised uuringud, hüdrogeoloogiline modelleerimine, seirevõrgu projekteerimine, seire.

Muuga sadam, kai 1a geotehnilised uuringud
2010

Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla keskkonnakaitseline saneerimine 2001-2009
Järelevalve läbiviimine ja juhtimine
WP1 2001-2003 Juurdesõidutee, kaldakindlustus, vaiavöö, sügav drenaažisein,savist tõkkesein
WP3C 2002-2004 Jäätmehoidla vahekatte ehitus ja kontuurimine
WP3D 2004-2009 Lõppkatte ehitus, veekogumissüsteemid, tee, monitooringusüsteem

Ülemiste mitmetasandiline liiklussõlm
2009
Hüdrogeoloogiline uuring ja modelleerimine, lahendused

Muuga sadama idaosa vajumid
2008

Sirgala ja Nursipalu harjutusväljakute põhja-ja pinnavee seireprogrammi koostamine
2008

Sojaubade töötlemistehas Muugal
2007
Geotehnilised uuringud

Tööstusjäätmete ja poolkoksi ladestuspaikade sulgemise ettevalmistus Kohtla-Järvel ja Kiviõlis.
2006
Geotehnilised uuringud

Väätsa prügila 3 ehitusjärjekord
2006
Ladestusala savipinnaste kui loodusliku barjääri uuring, filtratsioonikatsed

Kiviõli Keemiatööstuse OÜ uus poolkoksiladestu
2006
Geotehniline projekteerimine – nõlvus, lubatud kõrgus, vajumid

Viru Keemia Grupp AS poolkoksiprügila eelprojekt
2004
Geotehniline uuring, uue ladestu konfiguratsioon (nõlvus, vajumid), mahuarvutused.

OILTANKING ja FORTUM terminalid Muuga sadamas
2003
Keskkonnaseisusundi hindamine, faasid 1 ja 2.

Kunda Cell Liiva maaüksus
2003
Hüdrogeoloogiline uuring ja veebilansi arvutused. Lahenduste välja töötamine põhjavee režiimi säilitamiseks kaitstaval alal.

Tallinna uus prügila Jõelähtmel
2001
Prügila projekti geotehnilise arvutused – vajumisprognoos, nõlvade ja katete püsivus. Nõuded saviekraani, drenaazikihi ja ringtmulde materjalidele. Koostöö Saksa projekteerimisfirmaga DALI&Partners GmbH.

Baltic Sea Ring Cable Network LINXTELECOM Project
2001
Geofüüsikaliste uuringute Eesti poolne järelvalve Eesti rannikumeres.

Konsultatsioonid AIG Consultants,Inc.
2000

Tallinna uus prügila Jõelähtmel
1994-1999
Pinnase- ja põhjavee taseme ja reostusfooni monitooringuvõrgu projekt, rajamine ja monitooring. Termilise reziimi monitooringuvõrgu projekt, rajamine ja monitooring.

EOS – Kütuseterminaalid Tallinnas, Pärnus ja Tartus. Eesti Kütuse bensiinijaamad 33 tk.
1996-1997
Keskkonnaaudit vastavalt USA keskkonnauuringute nõuetele USA konsultatsioonifirma PNG Environmental Inc. juhendamisel.