TEHNILINE JÄRELVALVE

Asjad tuleb teha nii lihtsaks kui võimalik. Aga mitte kübetki lihtsamaks. /Albert Einstein/

Ehitusobjektil tehtud mulla jm. geotehnilised tööd kuuluvad tavaliselt kaetud tööde hulka. See tähendab, et nendel töödel tehtud vead ilmnevad hiljem, tavaliselt juba ehitise kasutamise ajal. Reeglina on vajakajäämiste parandamine seotud suurte või väga suurte kulutustega. Seetõttu on mullatööde ja vundamendiehituse ehitusaegne järelvalve äärmiselt oluline kogu ehitise kvaliteeti parandav insenertegevus.

NÕUDED MULLATÖÖDELE

  • Nõuded täitepinnastele – koostis, tihedusaste
  • Projektide mullatöödele esitatavate nõuete osa koostamine
  • Soovitused tiheduse saavutamiseks – meetodid, töö kirjeldus

EHITUSJÄRELVALVE

  • Mullatööde mahtude arvutus ja kontroll (CAD-is 3D)
  • Täite kvaliteedi kontroll
  • Täite tiheduse kontroll
  • Vaiatööde järelvalve
  • Pinnaseankrute paigaldamise järelvalve
  • Tugiseinte paigaldamise järelvalve