Avaleht

IPT PROJEKTIJUHTIMINE OÜ

IPT Projektijuhtimine OÜ on alates 2000.a. lahendanud pinnaste, kivimite ja veega seotud küsimusi erinevate ehitus- ja keskkonnaprojektide raames.

“Mente et malleo” (“mõistuse ja vasaraga”, geoloogide moto), tänapäevaselt ehk mõistuse ja erinevate väliuuringutega oleme osalenud suurtes rahvusvahelistes projektides, aga ka eramajale optimaalse vundamendi projekteerimisesks vajalike lähteandmete hankimises.

IPT tegemiste haare on lai, hõlmates ehituse kavandamise perioodil tehtavad pinnaseuuringuid, aga ka ehitusaegset järelvalvet, insenerarvutuse tegemist ja arvutimodeleerimist (FEM) reaalsete praktiliste ülesannete lahendamiseks, pinnase ja põhjaveega seotud reostuse uurimist, põhjavee modellerimist ning tööstusjäätmete ladustamisega seotud probleeme.

IPT Projektijuhtimine osaleb ja on osalenud Muuga sadama kaide projekteerimisel/ehitamisel, Jordaania põlevkivikaevandamise projektis, Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla, poolkoksi ja tuhamägede saneerimisprojektides, põlevkiviõli tootmisjääkide uute ladustamistehnoloogiate välja töötamisel, Tallinna ja Tartu ringtee pinnaseuuringutel, Tallinnas Tornimäe 33-korruselise kõrghoone projekteerimisel, kokku on meie arhiivis ligi 1200 erinevat uuringute aruannet.

up-komaInterdistsiplinaarne teaduslik lähenemine, inseneri mõtlemine ja pikaajaline praktiline kogemus

BLOGI

Uudised ettevõttest ja keskkonnast

KESKKONNAAMET HIRMUL – RASKUSJÕUD TOIMI…

Keskkonnaamet on välja saatnud küsimuse : “Samuti on kraavidest saasteainete pinnasesse/põhjavette imbumise teema ebapiisavalt käsitletud…

MAANTEEAMET JA GEOLOOGILISED UURINGUD

Geoloogilistele uuringutele kehtestatud nõuded on “Maapõueseaduse” alusel määratletud Keskkonnaministri määrusega “Üldgeoloogilise uurimistöö ja…

ELASTSETE TEEKATENDITE PROJEKTEERIMISE JUHEND 200…

Eestis kasutatav Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52 põhineb NSVL Transpordiehituse Ministeeriumi ametkondlikul juhendil BCH 46-83 aastast 1983…